Dự án

Dự án

Dự án

Dự án
Biệt thự nghỉ dưỡng Condotel

Biệt thự nghỉ dưỡng Condotel

Sản lượng thép thô của Nhật Bản trong tháng 4-tháng 6 sẽ đạt 26.340.000 tấn, tăng 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 0.9% so với tháng 1-tháng 3, theo dự báo mới được công bố bởi Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản hôm thứ Sáu. Trong lĩnh vực sản xuất, nhu cầu về thép cacbon thành phẩm từ sản xuất xe hơi và điện tử dự kiến ​​sẽ giảm như thường trong quý đầu của năm tài chính mới, tháng 4-tháng 3 do ​​nhu cầu chậm. Về cơ bản chúng ta hiểu được nhu cầu sẽ được giữ vững, các nhà máy sẽ có thể giữ cho sản xuất của họ ở mức cao
Xem thêm
Biệt thự nghỉ dưỡng Condotel

Biệt thự nghỉ dưỡng Condotel

Sản lượng thép thô của Nhật Bản trong tháng 4-tháng 6 sẽ đạt 26.340.000 tấn, tăng 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 0.9% so với tháng 1-tháng 3, theo dự báo mới được công bố bởi Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản hôm thứ Sáu. Trong lĩnh vực sản xuất, nhu cầu về thép cacbon thành phẩm từ sản xuất xe hơi và điện tử dự kiến ​​sẽ giảm như thường trong quý đầu của năm tài chính mới, tháng 4-tháng 3 do ​​nhu cầu chậm. Về cơ bản chúng ta hiểu được nhu cầu sẽ được giữ vững, các nhà máy sẽ có thể giữ cho sản xuất của họ ở mức cao
Xem thêm