Kệ Sắt Đa Năng: DN013

Sản phẩm kệ hồ sơ giúp cho việc tối ưu kho chứa hồ sơ sắp sếp hồ sơ được ngăn nấp giúp cho việc bảo quản lâu hơn, trái để trự tiếp dưới sàn nhà.

Danh mục: