Kệ Chứa Hàng, Kệ Kho, Kệ Công Nghiệp, Kệ Sắt, Kệ Tải Trọng Nặng, Kệ Double Deep

Kệ Chứa Hàng, Kệ Kho, Kệ Công Nghiệp, Kệ Sắt, Kệ Tải Trọng Nặng, Kệ Double Deep

Kệ Chứa Hàng, Kệ Kho, Kệ Công Nghiệp, Kệ Sắt, Kệ Tải Trọng Nặng, Kệ Double Deep

KỆ DOUBLE DEEP
  • KỆ DOUBLE DEEP
  • Mã sản phẩm: KỆ DOUBLE DEEP
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1814
  • - Kệ Double Deep cũng tương tụ như loại kệ selective, được lắp ráp từ hai kệ selective đấu lưng lại với nhau do đó tiết kiệm được diện tích đường đi. Nhưng bên cạnh đó loại kệ Double Deep cũng yêu cầu sử dụng xe nâng càng dài hơn so với loại kệ selective.
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

_ Kệ Double Deep cũng tương tụ như loại kệ selective, được lắp ráp từ hai kệ selective đấu lưng lại với nhau do đó tiết kiệm được diện tích đường đi. Nhưng bên cạnh đó loại kệ Double Deep cũng yêu cầu sử dụng xe nâng càng dài hơn so với loại kệ selective.

Kệ Double Deep được thiết kế, sản xuất đáp ứng hầu như tất cả các kích thước Pallet chứa hàng hoặc trọng lượng hàng hóa theo yêu cầu, phù hợp với tất cả các loại xe nâng hàng phổ biến hiện nay.

Sản phẩm cùng loại