Kệ Đa Năng | Kệ Hồ Sơ

Kệ Đa Năng | Kệ Hồ Sơ

Kệ Đa Năng | Kệ Hồ Sơ

Kệ Hồ Sơ | Kệ Đa Năng
  • Kệ Hồ Sơ | Kệ Đa Năng
  • Mã sản phẩm: 002
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 500
  • Kệ đa năng ứng dụng trong việc lưu trử hồ sơ.
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Kệ Đa Năng đa dạng về kích thước cũng như ứng dụng trong việc lưu trữ hàng hóa, hồ sơ sổ sách....

Dưới đây là ứng dụng của kệ đa năng trong việc lưu trữ hồ sơ chứng từ.

.

.

Sản phẩm cùng loại