Kệ hồ sơ

kệ hồ sơ đa năng đa dạng về kích thước cũng như ứng dụng trong việc lưu trữ hàng hóa, hồ sơ sổ sách….

Danh mục: