Kệ phụ tùng

THÔNG TIN SẢN PHẨM
– Kệ phụ tùng là một dạng của kệ medium nhưng dùng trong chứa phụ tùng cho các ngành như chế tạo xe máy, ô tô và một số ngành khác. Nhu cầu sử dụng để chứa nhứng phụ tùng nhỏ, khi sử dụng kệ phụ tùng có lắp thêm hộp phụ tùng chồng lên nhau.

Danh mục: