Kệ sách

– Kệ sách là loại kệ thường được sử dụng trong thư viện, dùng để chứa sách, hồ sơ… giúp cho việc sử dụng, quản lý và sắp xếp dữ liệu một cách khoa học và dễ dàng hơn.

Danh mục: