Kệ Selective

Kệ selective Là loại kệ chứa hàng tải trọng nặng, được sử dụng rộng rãi trong các kho bãi nhằm tiết kiệm diện tích lưu trữ hàng hoá.

Danh mục: