Kệ Trung Tải : TT001

kệ trung tải (kệ medium, kệ long span) tương tự như kệ selective nhưng kích thuớc và tải trọng nhỏ hơn so với kệ selective. Kệ trung tải là loại kệ thích hợp để chứa phụ tùng và lưu trữ sản phẩm hàng

Danh mục: