Kệ Trung Tải : TT009

Sản phẩm mới: kệ trung tải được trang bị thêm khung lưới thép bên ngoài, có thể tận dụng để treo các vật dụng linh kiện nhỏ và cũng có thể dùng để làm cửa bảo vệ cho các linh kiện có giá trị cao bên trong.

Danh mục: