Khung Pallet Thép Việt Thắng

Khung Pallet Thép Việt Thắng

Khung Pallet Thép Việt Thắng

KHUNG PALLET THÉP

  • KHUNG PALLET THÉP
  • Mã sản phẩm: KHUNG PALLET THÉP
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 989
  • Khung Pallet xếp chồng là được sử dụng phổ biển hiện nay, sở hữu nhiều tính năng, sự linh hoạt, di động cao.
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Khung Pallet xếp chồng là được sử dụng phổ biển hiện nay, sở hữu nhiều tính năng, sự linh hoạt, di động cao. Khung Pallet xếp chồngi giúp lưu trữ hàng hóa theo chiều cao, khi không sử dụng có thể gấp lại hoặc chồng lại với nhau nên tiết kiệm đáng kể diện tích kho bãi.

Chiều cao xếp chồng có thể lên đến 5m và tải trọng tối đa 2000kG/pallet.

Sản phẩm cùng loại