Khung Pallet xếp chồng

Khung Pallet xếp chồng là được sử dụng phổ biển hiện nay, sở hữu nhiều tính năng, sự linh hoạt, di động cao.