Pallet lưới

Pallet lưới thường được sử dụng chủ yếu ở tại các siêu thị, doanh nghiệp may mặc, xưởng sản xuất, nhờ các ưu điểm như gấp gọn khi không sử dụng, có thể gắn bánh xe để dễ dàng di chuyển. Ngoài ra pallet lưới còn có thể xếp chồng lên nhau chiều cao thường 3m.

Danh mục: