Kệ medium | Kệ trung tải

Kệ medium | Kệ trung tải

Kệ medium | Kệ trung tải

Kệ Medium - kệ trung tải

K medium hay còn gi là k trung ti được dùng nhiu trong các kho cha hàng đa chng loi, đa kích thước có ti trng trung bình t 300 –600 kg/tng tương ng vi chiu dài k (beam bar) t 1m đến 2,7m gm nhiu tng, mi tng được ngăn bi mâm tole hoc ván ép, các b phn được liên kết bng ngàm nên d tháp ráp.

KỆ TRUNG TẢI

K Medium kết cu bng thép vi khoang cha hàng được thiết kế rt đa dng trong vic cha hàng hoá đa chng loi, d dàng lp đt và d điu chnh, hoc di di. Thích hp h thng kho cha hàng có li đi hp vi thiết b xếp d hàng hoá bng tay.

K Medium đượViệt Thắng thiết kế theo công ngh hin đi, tt c đu sơn tĩnh đin chng oxy hóa, các b phn được liên kết bng ngàm nên có th tùy biế mi không gian trong kho hàng, màu sc ca k trung ti đa dng phù hp vi nhiu la chn ca khách hàng, vi kh năng tin li d dàng lp ráp, linh hon đnh trong quá trình lưu tr hàng hóa.